ووتارێن ئه‌ينيێ – به‌شێ حه‌فتێ/ تحسين إبراهيم دوسكي

خه‌ون 1 – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part7/001.mp3″]

خه‌ون 2 – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part7/002.mp3″]

خه‌ون 3 – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part7/003.mp3″]

متابعة قراءة “ووتارێن ئه‌ينيێ – به‌شێ حه‌فتێ/ تحسين إبراهيم دوسكي”

ووتارێن ئه‌ينيێ – به‌شێ شه‌شێ/ تحسين إبراهيم دوسكي

ئيسلام وئازادييا مرۆڤی – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part6/001.mp3″]

ئيسلام وئاريشێن هه‌ڤچه‌رخ – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part6/002.mp3″]

ئيمامێ شافعی – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part6/003.mp3″]

متابعة قراءة “ووتارێن ئه‌ينيێ – به‌شێ شه‌شێ/ تحسين إبراهيم دوسكي”

زنجيرا دێ چه‌وا نه‌فسا خۆ په‌روه‌رده‌كه‌ین – تحسين إبراهيم دوسكي

  په‌روه‌رده‌كرنا نه‌فسێ لسه‌ر ئیخلاسێ – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Parwardakrna-Nafse/001.mp3″]

په‌روه‌رده‌كرنا نه‌فسێ لسه‌ر نیاسینا نه‌فسێ – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Parwardakrna-Nafse/002.mp3″]

هشياركرنا نه‌فسێ لسه‌ر خه‌طه‌را وێ – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Parwardakrna-Nafse/003.mp3″]

متابعة قراءة “زنجيرا دێ چه‌وا نه‌فسا خۆ په‌روه‌رده‌كه‌ین – تحسين إبراهيم دوسكي”

ووتارێن ئه‌ينيێ – به‌شێ پێنجێ / تحسين إبراهيم دوسكي

سه‌رێ ساڵێ – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part5/001.mp3″]

ڕوژا به‌درێ وجيهاد – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part5/002.mp3″]

شه‌ڕێ ئوحودێ 1 – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part5/003.mp3″]

متابعة قراءة “ووتارێن ئه‌ينيێ – به‌شێ پێنجێ / تحسين إبراهيم دوسكي”

ووتارێن ئه‌ينيێ – به‌شێ چارێ / تحسين إبراهيم دوسكي

ڕۆژا بوونا پێغه‌مبه‌ری – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part4/001.mp3″]

ماڵه‌كا بێ ئاریشه – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part4/002.mp3″]

كوڕێ مباره‌كی 1 – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part4/003.mp3″]

متابعة قراءة “ووتارێن ئه‌ينيێ – به‌شێ چارێ / تحسين إبراهيم دوسكي”

ووتارێن ئه‌ينيێ – به‌شێ سيێ / تحسين إبراهيم دوسكي

حه‌دیسا كوڕێ عه‌باسی 1 – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part3/001.mp3″]

حه‌دیسا كوڕێ عه‌باسی 2 – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part3/002.mp3″]

په‌روه‌رده‌كرنا نه‌فسێ 1 – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part3/003.mp3″]

متابعة قراءة “ووتارێن ئه‌ينيێ – به‌شێ سيێ / تحسين إبراهيم دوسكي”

لايێ ئينسانی يێ محمد (سڵاڤ لێ بن) / تحسين إبراهيم دوسكي

پێغه‌مبه‌ر (سڵاڤ لێ بن) وحه‌ژێكرن – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/layane-Ensani-Ye-Mohammadi-SlavLebn/001.mp3″]

پێغه‌مبه‌ر (سڵاڤ لێ بن) ودلوڤانی – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/layane-Ensani-Ye-Mohammadi-SlavLebn/002.mp3″]

پێغه‌مبه‌ر (سڵاڤ لێ بن) وعه‌داله‌ت – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/layane-Ensani-Ye-Mohammadi-SlavLebn/003.mp3″]

متابعة قراءة “لايێ ئينسانی يێ محمد (سڵاڤ لێ بن) / تحسين إبراهيم دوسكي”

ووتارێن ئه‌ينيێ – به‌شێ دووێ / تحسين إبراهيم دوسكي

ژبینینێن ڕوژا ڕابوونێ 1 – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part2/001.mp3″]

ژبینینێن ڕوژا ڕابوونێ 2 – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part2/002.mp3″]

به‌حه‌شت 1 – داونلوود

[audioplayer file=”http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Khutba/Part2/003.mp3″]

متابعة قراءة “ووتارێن ئه‌ينيێ – به‌شێ دووێ / تحسين إبراهيم دوسكي”

ووتارێن ئيسلامی يێن هه‌ڤچه‌رخ – به‌شێ دووێ / تحسين إبراهيم دوسكي

هشياربوونا موسڵمانا يا هه‌ڤچه‌رخ 1 – داونلوود

[audio:http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Wanet-Havcharkh/Part2/15.mp3]

هشياربوونا موسڵمانا يا هه‌ڤچه‌رخ 2 – داونلوود

[audio:http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Wanet-Havcharkh/Part2/16.mp3]

ڕاستييا هه‌ڤڕكييێ د نافبه‌را پێغه‌مبه‌ری (سڵاڤ لێ بن) ومله‌تێ وی دا 1 – داونلوود

[audio:http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Wanet-Havcharkh/Part2/17.mp3]

متابعة قراءة “ووتارێن ئيسلامی يێن هه‌ڤچه‌رخ – به‌شێ دووێ / تحسين إبراهيم دوسكي”

ووتارێن ئيسلامی يێن هه‌ڤچه‌رخ – به‌شێ ئێكێ / تحسين إبراهيم دوسكي

لادانا ژ ڕێكا ڕاست د ديروكا ڤێ ئومه‌تێ دا دنافبه‌را دهی و ئه‌ڤرو دا – داونلوود

[audio:http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Wanet-Havcharkh/Part1/01.mp3]

پاراستنا دينیداونلوود

[audio:http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Wanet-Havcharkh/Part1/02.mp3]

حوكمێ خودێ و واقع – داونلوود

[audio:http://mzgaft.com/kurdish/wp-content/uploads/khutba/tahseen-dosky/Wanet-Havcharkh/Part1/03.mp3]

متابعة قراءة “ووتارێن ئيسلامی يێن هه‌ڤچه‌رخ – به‌شێ ئێكێ / تحسين إبراهيم دوسكي”