گرنگترین رویدانێت ژیانناما پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم

 

به‌شێ ئێكێ : ژ بوونێ هه‌تا ژبه‌ری هنارتنێ

ڕویدان

ژیێ وی

ژدایك بوونا وی صلی الله علیه وسلم

ل روژا دووشه‌مبی ژ هه‌یڤا ره‌بعا ئێكێ ل سالا فیلی

بابێ وی مر صلی الله علیه وسلم

وهێشتا ئه‌و د زكێ دایكا خو دا بوو صلی الله علیه وسلم

شیرده‌رێت وی صلی الله علیه وسلم

ثوه‌یبایێ شیردایێ پاشی حه‌لیمایێ شیر دایێ ل به‌نی سه‌عه‌د بو دووسالا

شه‌ق كرنا سینگێ وی صلی الله علیه وسلم

پشتی بورینا (4) سالا ژ ژیێ وی ل دیڤ گوتنا دروست

مرنا ده‌یكا وی صلی الله علیه وسلم ئامینا كچا وه‌هه‌بی

6 سال

مرنا باپیرێ وی عبدالمطلب ، وكه‌فاله‌ت كرنا مامێ وی ئه‌بو طالبی

8 سال

گه‌شتا وی صلی الله علیه وسلم بو شامێ دگه‌ل مامێ ئه‌بو طالبی

12 سال

گه‌شتا وی صلی الله علیه وسلم بو بازرگانیێ ب مالێ خه‌دیجایێ خودێ ژێ رازی بت ومه‌هركرنا وێ

25 سال

دادڤانیا وی صلی الله علیه وسلم د ئاڤاكرنا كه‌عبێ دا

35 سال

به‌شێ دووێ: ژ هنارتنا وی هه‌تا ژبه‌ری مشه‌ختبوونێ

ڕویدان

ژیێ وی

هنارتنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم ، وهاتنا خارا سوره‌تا (العلق) (إقرأ) وفێركرنا وی بو ده‌ست نڤێژێ ونڤێژێ

40 سال

بانگه‌وازیا نهێنی، وئێكه‌م كه‌سێ موسلمان بووی ژ زه‌لاما ئه‌بو به‌كر، و ژ ژنا خه‌دیجا، وژ مه‌والیا زه‌یدێ كورێ حارثه‌ی، وژ جحێلا ئیمامێ عه‌لی خودێ ژ هه‌میا رازی بت

41 بۆ 43 سال

بانگه‌وازیا ئاشكرایی

44 سال

مشه‌ختبوونا بۆ حه‌به‌شێ

مشه‌ختا ئێكێ: هژمارا وان (12 زه‌لام و 4 ژن) بوون

مشه‌ختا دووێ: هژمارا وان (83 زه‌لام و 18 ژن) بوون

 

45 سال

موسلمان بوونا عومه‌ری ، وحه‌مزه‌ی خودێ ژ وان رازی بت

46 سال

مرنا مامێ پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم، وژنكا وی خه‌دیجایێ خودێ ژێ رازی بت

49 سال

موسلمان بوونا ئه‌جنێن نوسه‌یبینێ، وهه‌ڤژینی كرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم بو سه‌ودایێ ، وماركرنا عائیشایێ خودێ ژوان رازی بت

50 سال

چوونا ئیسراء و میعراجێ

51 سال

به‌یعا عه‌قه‌با ئێكێ: وهژمارا وان 12 زه‌لام بوون

52 سال

به‌یعا عه‌قه‌با دووێ: وهژمارا وان 73 زه‌لام و 2 ژن بوون

53 سال

به‌شێ سیێ: ژ مشه‌ختبوونێ هه‌تا مرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم

ڕویدان

ژیێ وی

 1. مشه‌ختبوون بو مه‌دینێ

1 مشه‌ختی (54 سال)

 1. ته‌مام كرنا نڤێژا ده‌مێ خوجهیێ (الحضر)
 1. ئاڤاكرنا مزگه‌فتا قوبائێ، ومزگه‌فتا مه‌دینێ

1 مشه‌ختی (54 سال)

 1. ئاڤاكرنا مالێن خو صلی الله علیه وسلم ل دورێن مزگه‌فتێ

1 مشه‌ختی (54 سال)

 1. براینی كرنا دناڤبه‌را مشه‌ختی وپشته‌ڤانان دا (المهاجرین والانصار)

1 مشه‌ختی (54 سال)

 1. زڤرینا كێمتر ژ نیڤێ ژ مشه‌ختیێن حه‌به‌شێ بۆ پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم

1 مشه‌ختی (54 سال)

 1. ڤه‌گوهاستنا عائیشایێ خودێ ژێ رازی بت

1 مشه‌ختی (54 سال)

 1. دانا بانگی

1 مشه‌ختی (54 سال)

به‌شێ سیێ: ژ مشه‌ختبوونێ هه‌تا مرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم

 1. شه‌رێ ئه‌بوایێ، و ، وعه‌شیرێ، وبه‌درا ئێكێ، وبه‌درا مه‌زن، وسوه‌یقێ.

2 مشه‌ختی (55 سال)

 1. گهورینا قیبلێ ژ به‌یتولمه‌قدسێ بۆ كه‌عبێ.

2 مشه‌ختی (55 سال)

 1. فه‌رزبوونا روژیا ، وفه‌رزبوونا زه‌كاتا فترێ.

2 مشه‌ختی (55 سال)

 1. فه‌رزبوونا زه‌كاتێ (وخیلاف یا تێدا).

2 مشه‌ختی (55 سال)

 1. مرنا ڕوقه‌ییایێ كچا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم

2 مشه‌ختی (55 سال)

 1. هه‌ڤژینیا عه‌لی و فاطیمایێ خودێ ژوان رازی بت.

2 مشه‌ختی (55 سال)

 1. موسلمانبوونا عه‌باسێ مامێ پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم

2 مشه‌ختی (55 سال)

 1. نڤێژا جه‌ژنێ هاته‌ ته‌شریع كرن.

2 مشه‌ختی (55 سال)

 1. شه‌رێ غه‌طه‌فان، وبه‌نی سوله‌یم، و ئوحدێ ، وحه‌مراء ئه‌لئه‌سه‌د.

3 مشه‌ختی (56 سال)

 1. هه‌ڤژینیا عوثمانی و ئوم كولثومێ خودێ ژوان رازی بت

3 مشه‌ختی (56 سال)

 1. هه‌ڤژینیا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم دگه‌ل حه‌فصایێ ، پاشی دگه‌ل زه‌ینه‌با هیلالی خودێ ژێ رازی بت.

3 مشه‌ختی (56 سال)

 1. حه‌رامبوونا مه‌یێ (عه‌ره‌قێ)

3 مشه‌ختی (56 سال)

 1. ژدایك بوونا حه‌سه‌نی خودێ ژێ رازی بت

3 مشه‌ختی (56 سال)

به‌شێ سیێ: ژ مشه‌ختبوونێ هه‌تا مرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم

 1. شه‌رێ به‌نی نه‌ضیر، وبدر الموعد، وذات الرقاع.

4 مشه‌ختی (57 سال)

 1. مرنا زه‌ینه‌با هیلالی خودێ ژێ رازی بت

4 مشه‌ختی (57 سال)

 1. ته‌شریع كرنا نڤێژا تڕسێ و چاوانیا وێ.

4 مشه‌ختی (57 سال)

 1. ته‌شریع كرنا كورتكرنا نڤێژا سه‌فه‌رێ.

4 مشه‌ختی (57 سال)

 1. هاتنا خارا ئایه‌تا حیجابێ، وئایه‌تا ته‌یه‌ممومێ.

4 مشه‌ختی (57 سال)

هه‌ڤژینی كرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم دگه‌ل ئوم سه‌له‌مه‌یێ ، و زه‌ینه‌با كچا جه‌حشی خودێ ژوان رازی بت.

4 مشه‌ختی (57 سال)

 1. شه‌رێ خه‌نده‌كێ(ئه‌حزابا)، وبه‌نی قوڕه‌یزه‌ ل دیڤ بووچوونا دروست، وبه‌نی موصطه‌لق (المریسیع).

5 مشه‌ختی (58 سال)

 1. رویدانا دره‌وێ ب دیڤ عائیشایێ ڤه‌ (حادثة الافك).

5 مشه‌ختی (58 سال)

 1. هه‌ڤژینی كرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم دگه‌ل جوه‌یرییایێ خودێ ژێ رازی بت.

5 مشه‌ختی (58 سال)

 1. بو خودانێ ره‌یحانێ صلی الله علیه وسلم  ل دیڤ بووچوونا دروست

5 مشه‌ختی (58 سال)

به‌شێ سیێ: ژ مشه‌ختبوونێ هه‌تا مرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم

 1. شه‌رێ به‌نی لحیان، و ذی قرد.

6 مشه‌ختی (59 سال)

 1. داخازكرنا بارانێ ژلایێ پێغه‌مبه‌ریڤه‌ صلی الله علیه وسلم

6 مشه‌ختی (59 سال)

 1. رێگریكرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم ژ ئه‌نجامدانا عومڕێ.

6 مشه‌ختی (59 سال)

 1. به‌یعا رضوانێ

6 مشه‌ختی (59 سال)

 1. پێكهاتنا (صلح) حوده‌یبیێ.

6 مشه‌ختی (59 سال)

 1. فه‌رزبوونا حه‌جێ (خیلاف یا تێدا)

6 مشه‌ختی (59 سال)

 1. شه‌رێ خه‌یبه‌رێ ، و وادی قورایێ

7 مشه‌ختی (60سال)

 1. حه‌رام كرنا موتعێ، وخارنا گوشتێ كه‌رێت ناڤمالی (الحمر الاهلیة)

7 مشه‌ختی (60سال)

 1. موسلمان بوونا ئه‌بو هوره‌یره‌ی خودێ ژێ رازی بت

7 مشه‌ختی (60سال)

 1. گرێبه‌ستكرنا وی سلاڤ لێ بن دگه‌ل ئوم حه‌بیبه‌ خودێ ژێ رازی بت.

7 مشه‌ختی (60سال)

 1. میها ژه‌هركری بو وی هاته‌ پێشكێشكرن سلاڤ لی بن .

7 مشه‌ختی (60سال)

 1. هه‌ڤژینی كرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم دگه‌ل صه‌فیایێ و مه‌یمونێ خودێ ژوان رازی بت.

7 مشه‌ختی (60سال)

 1. ئه‌نجام دانا عومرا قه‌زایێ

7 مشه‌ختی (60سال)

 1. هنارتنا په‌یاما ژلایێ ویڤه‌ سلاڤ لی بن بو مه‌لك وپاشایان.

7 مشه‌ختی (60سال)

 1. بو وی سلاڤ لێ بن ماریا خودێ ژێ رازی بت هاته‌ پێشكێشكرن.

7 مشه‌ختی (60سال)

به‌شێ سیێ: ژ مشه‌ختبوونێ هه‌تا مرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم

 1. هنارتنا له‌شكه‌ری بو موئته‌، وحونه‌ینێ، وطائفێ وڤه‌كرنا مه‌كه‌هێ.

8 مشه‌ختی (61سال)

 1. عومره‌كرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم ژ جه‌عڕانه‌.

8 مشه‌ختی (61سال)

 1. مرنا كچا وی سلاڤ لێ بن زه‌ینه‌بێ خودی ژێ رازی بت.

8 مشه‌ختی (61سال)

 1. مرنا كورێ وی سلاڤ لێ بن ئیبراهیم خودی ژێ رازی بت.

8 مشه‌ختی (61سال)

 1. سه‌ودایێ شه‌ڤا خو دا عائیشایێ خودێ ژوان رازی بت.

8 مشه‌ختی (61سال)

 1. مینبه‌ر بو وی هاته‌ چێكرن سلاڤ لێ بن.

8 مشه‌ختی (61سال)

 1. خه‌لكی ژ مه‌كه‌هێ حه‌ج دگه‌ل عه‌تابێ كورێ ئوسه‌یدی كر.

8 مشه‌ختی (61سال)

 1. شه‌رێ ته‌بوكێ

9 مشه‌ختی (62سال)

 1. هه‌رفاندنا مزگه‌فتا ضرار

9 مشه‌ختی (62سال)

 1. خه‌لكی ژ مه‌دینێ حه‌ج دگه‌ل ئه‌بو به‌كرێ صه‌دیق كر.

9 مشه‌ختی (62سال)

 1. هاتنا خارا سوره‌تا به‌راء (التوبة)

9 مشه‌ختی (62سال)

 1. هاتنا وه‌فدا

9 مشه‌ختی (62سال)

 1. سویند خارنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم ل سه‌ر ژنكێت خۆ (الایلاء)

9 مشه‌ختی (62سال)

 1. مرنا نه‌جاشی خودێ ژێ رازی بت

9 مشه‌ختی (62سال)

به‌شێ سیێ: ژ مشه‌ختبوونێ هه‌تا مرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم

 1. موسلمانبوونا جه‌ریرێ به‌جه‌لی خودێ ژێ رازی بت

10 مشه‌ختی (63سال)

 1. حه‌جكرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم حه‌جا خاترخاستنێ

10 مشه‌ختی (63سال)

 1.  مرنا ره‌یحانێ خودێ ژێ رازی بت

10 مشه‌ختی (63سال)

 1. وه‌غه‌ركرنا پێغه‌مبه‌ری صلی الله علیه وسلم

11 مشه‌ختی