دیاردەکا کرێت و بەرەڤ زێدەبوونێ.

مخابنیڤە ئەڤرووکە دا دیاردەکا کرێت ل ناڤ خوشکێن مە دا بەرەڤ زێدەبونێ یە، و یا ب دل ئێش تر ئەوە کو نە ل ناڤ وان کچێن سفور و سەر کول و بەرلانە، بەلکو ل ناڤ خوشکێن مە یێن باڵا پوش و نیقاب کرینە. 

 

ئەو دیاردا زێدە کرێت و نە جهێ خۆ دا ئەڤەیە کو دانانا مکیاجی و جوان کرنا چاڤان ل بن نیقابی، یان لبەر خۆ کرنا نیقابی ب شێوەکێ سەیر کو نە دقورئانێ دا و نە چ فەرموودان دا فەرمان ب  وی شێوەیی هاتییە کرن، ئەو بتنێ پارچە قوماشەکێ داننە لبەر دەڤێ خۆ و چاڤ وبری ددیارن جوانکری و قەلەم کرینە.

 

ئەرێ ئەڤە مودێل و ستایلە یان بجهـ ئینانا فەرمانا خودێ یە؟ واللە یا بەر عاقل نینە ئەڤە بجهـ ئنینا فەرمانا خودێ بیت، چونکی خودێ د چ سورەت و ئایەتان دا ب ڤی شێوەیی فەرمان ل مە نەکرییە. 

 

هـشـیـاربە!! خـوشکـا من نیـقـاب و شـەریعـەت و دینێ خودێ بـەریـئـە ژڤـێ چـەنـدێ و ئەڤـە نە ژ ڕەوشتـێ کچێن باوەردارە نیقـاب بـتنـێ پـارچەکا قوماشی نینە بزانە ئەو فەرمانا خودێ یە ونابیت ڤێ فـەرمـانـێ بجـهـ بینی دبێ ئەمرییا خودێ دا.

 

زانا الـرمـلـي الـشـافـعـي دبێـژیـت: حـەرامـە و نە دروستە ئافرەتا نـیقاب کری بەرێخۆدانا وێ بهێتە کرن ئەگەر چاڤێن وێ بتنـێ ژی دیـاربـن تـایبـەت ئـەگـەر یـا جـوان بیـت ئـەرێ چەند قۆلێـن چاڤی ھەنە ژ خەنجەرانە؟ 

 

📙نهاية المحتاج (6/188) .

 

مـخـابنـی ڤـە دێ بینـی نیقاب یێ کرییـە بەر خـۆ و چاڤێن خۆ یێت ڕەش کرین و لسـەر وێنـێ خـۆ چێکرییە بجهـ ئینـانا فەرمان و ڕازی بـونا خـودێ، و ئـەو وێـنـە یـێ بـەلاڤ کـری،

 

واللـە خـوشکـا من تۆ خەلەت یا تێگەهشتی ئەڤە نە بجـهـ ئینـانا فـەرمـانـا خـودێ یـە، بەروڤاژی تۆ ئەگـەرێ فـتنێی ب وان چاڤێن خۆ، خودێ ب وی تـشـتـی ڕازی نـیـنـە یـێ بـبـیـتـە ئـەگـەرێ فـتنـێ 

والعیاذ بالله.

 

دبنیات دا ئافرەت فتنەیە بەڵگە لسەر ڤێ چەندێ گوتنا پێغەمبەرێ خوشتڤییە سەڵاوات و سلاڤێـن خودێ لسەر بن دەمێ دبێژیـت: (مـا تركـت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) 

 

ئانکو: من پشتی خۆ چ فتنە نەهێلاینە کو زیانتر بۆ زەلامان ئەوژی ژنکن.

 

📗رواه البخاري (5096) ومسلم (2740) .

 

ئەڤجا شنی فتنێ مەزنتر لێ بکەت و خۆ سەرنج ڕاکێش بکەت بناڤێ جلکێ شەرعی، و دبنیات دا جلکێ شەرعی بەریئە ژوی سەرووبەرێ ئەو تێدا.

 

خشکا من یا هێژا نیقـابێ بکـارنەئینـە بۆ سـەردابرنا کـەسـێ بـەرانبـەر، بەلـکـو بکـاربـینە بۆ ڕازی بونا خودایێ خۆ و خۆ پاراستن ژ فتنێ.

 

دروسـت مـەرەمـا نـیـقـابـی بگـەهـە خـوشکـا من دا بـزانی دروسـت بکـاربـینـی و ڕەفـتـارێ دگـەل بکـەی، نـیـقــاب مـودێــل نـیــنـە و دەرگــەهــەک نـینـە بـۆ خـۆ ب ناڤ و دەنـگ کـرنێ نـەخێر نە!!

 

تەقوا خودێ بکە خوشکـا من و ژ خودێ بترسـە و ل خـودێ بـزڤـرە ئـەڤ چــەنــدا تــۆ دکــەی ژ ڕەوشــتـێ کچا بـاوەردار و ژ خـودێ تـرس نـینـە.

 

خشکا من خودێ رەحمێ بتە ببەت، و بەرێ تە بدەتە تاعەتێ خۆ، ڤێ نامێ بخینە و بکاربینە، برایێ من ڤێ نامێ بگەهینە خشک و هەڤژین و کچێن خۆ، و وان ئاگەهدار بکە ژڤێ خەلەتییا بەربەڵاڤ.

 

خـودێ مـە هەمـیان ڕاستە ڕێ بکەت و ترسا خۆ بکـەتە دلێ مە دا. ئامین و الحمدللە رب العالمین